Colofon & Disclaimer


Colofon
Ontwerp en realisatie van deze site: Guus Mahler.

Disclaimer
Domen Consultancy heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Domen Consultancy is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Domen Consultancy verstrekte informatie. Domen Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website van Domen Consultancy.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.

Privacywetgeving
Indien u de AVG van Domen Consultancy wenst in te zien kunt u een mailtje sturen naar info@domenconsultancy.nl


Contact


Postbus 10223
NL-6000 GE Weert
T +31(0)6 3120 1358
info@domenconsultancy.nl