Diensten & Producten


Diensten
Interim functies zoals Bouwplantoetser, Preparatie medewerker, Vergunningverlener, Integraal handhaver; Advies op maat zoals het leveren van kennis op het gebied van brandveiligheid en de mogelijke oplossingen; Projectondersteuning van A tot Z.

Producten
Masterplan Brandveiligheid (bouwplantoets): Bij het ontwerpen van een nieuw te bouwen object is het raadzaam om een onafhankelijke adviseur het ontwerp te laten toetsen. Hierdoor is snel duidelijk of het plan voldoet aan de brandveiligheidsregels die de overheid vastgesteld heeft. Domen Consultancy toetst uw nieuw te bouwen object aan de regels van het bouwbesluit en het gebruiksbesluit. In het resulterende document zullen wij u adviseren over de tekortkomingen en de aanpassingen die nodig zijn voor een brandveilig object.

Quickscan brandveiligheid
Als u inzicht wilt krijgen of uw object voldoet aan de regels die de overheid heeft gesteld aan brandveiligheid kan Domen Consultancy een quickscan maken van uw object. Aan de hand van een bezoek of scan van de huidige tekeningen maken wij een inventarisatie van het object. In het resulterende document zullen wij u alle tekortkomingen en oplossingen weergeven. Indien wenselijk kunnen wij ook een kostenraming maken voor de aanpassing van het object.

Vuurlastberekening
U wilt groter bouwen dan 1000m2 / 2500m2 (industrie)? Conform regelgeving (bouwbesluit) is dit niet toegestaan. Indien het compartiment groter is, kan de brandweer de brand niet meer beheersen met een blusvoertuig. In de praktijk is dit voor diverse beroepsgroepen niet werkbaar, dus heeft de overheid een mogelijkheid opgenomen in het bouwbesluit om toch groter te mogen bouwen. U mag bij het college van B&W een vorm van gelijkwaardigheid aanbieden. Dit kan in de vorm van een vuurlastberekening. Wij berekenen dan of de vuurlast gelijkwaardig is aan een brand in een compartiment van 1000m2 / 2500m2 (industrie) of dat u extra maatregelen dient te nemen om de brand beheersbaar te houden. Een vuurlastberekening brengt in kaart hoe snel een brand zich kan ontwikkelen en toont aan welke maatregelen genomen dienen te worden. Domen Consultancy stelt de vuurlastberekening op conform het format NEN 6060 of NEN 6079

Stralingsberekening
Bij een stralingsberekening ook wel brand-overslag-berekening berekenen wij welke brandwerendheid de begrenzing van het brandcompartiment dient te hebben. Dit kan in verschillende situaties van toepassing zijn: bijvoorbeeld de afstand tot de buurobjecten, erf grenzen of interne hoeken van uw object. Men berekend dus welke brandwerendheid er noodzakelijk is voor de gevels of openingen (deuren/ramen). Domen Consultancy berekent de straling conform CPR-14 of NEN 6068.

PGS Advies
PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. Op basis van de actuele techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen en voorwaarden. Wij kunnen u helpen met het inventariseren van de brandveiligheids voorwaarden en natuurlijk met de invulling in uw bedrijf.


Contact


Postbus 10223
NL-6000 GE Weert
T +31(0)6 3120 1358
info@domenconsultancy.nl